Hebraisk Translitteration

hebraisk-translitteration-2400.png

Hebraisk Translitteration היא מודול ג’אווה סקריפט לתעתיק עברית לדנית. היא פותח בעזרת הקהילה היהודית בקופנהגן, והמימון לפרויקט זה ניתן בחביבות על ידי Educating for Impact