Hebreiska Translitteration

hebreiska-translitteration-2400.png

Hebreiska Translitteration היא מודול ג’אווה סקריפט לתעתיק עברית לשוודית. היא פותח בעזרת הקהילה היהודית בשטוקהולם, והמימון לפרויקט זה ניתן בחביבות על ידי Educating for Impact